ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

بر اساس دسته بندی انتخاب کنید

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.com
1,380,000ريال
1 سال
1,380,000ريال
1 سال
1,380,000ريال
1 سال
.co
3,700,000ريال
1 سال
3,700,000ريال
1 سال
3,700,000ريال
1 سال
.net
1,680,000ريال
1 سال
1,680,000ريال
1 سال
1,680,000ريال
1 سال
.org
1,700,000ريال
1 سال
1,700,000ريال
1 سال
1,700,000ريال
1 سال
.ir
60,000ريال
1 سال
60,000ريال
1 سال
60,000ريال
1 سال
.info
1,840,000ريال
1 سال
1,840,000ريال
1 سال
1,840,000ريال
1 سال
.es
1,600,000ريال
1 سال
1,600,000ريال
1 سال
1,600,000ريال
1 سال
.me
1,900,000ريال
1 سال
1,900,000ريال
1 سال
1,900,000ريال
1 سال

لطفا دسته بندی از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains