新聞

Jan 11th افزوده شدن ضد DDoS سخت افزاری برای جلوگیری از حملات بر روی دیتاسنتر اقتصاد پیشرو

حملات DDoS متاسفانه بخشی از زندگی روزمره در بخش فناوری اطلاعات تبدیل شده است. در یک حمله DDoS، هزاران درخواست جعلی به سرورهای به منظور استفاده بیش از حد منابع سرورو کند شدن آن ارسال می شود. در این ... 閱讀全文 »